KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

20 Yuzyil Baslarinda Dunya Test1


Soru 1

XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’sında krallığı devirerek yerine yeni bir yönetim anlayışı getiren grup aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;
I. Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin olmaması
II. Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları
III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip olmamaları
durumlarından hangileri gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucunda İtilaf kuvvetlerinden yardım alamaması üzerine Çarlık Rusyası parçalanma sürecine girmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan mücadele sırasında Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

XX. yüzyıl başlarında meydana gelen;
I. Bolşevik İhtilâli
II. Brest - Litowsk Antlaşması
III. Basmacı Hareketi
gibi gelişmelerden hangileri Sovyet Rusya ile ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin yaşanmasında;
• Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü düşüncelerin Rus aydınlarını etkilemesi
• Köylülerin ezilmesi ve şehirlere göç etmeye başlaması
• İşçilerin çalıştığı ağır şartlara, sendikaların tepki göstermesi etkili olmuştur.
Buna göre, Bolşevik İhtilali’yle ilgili;
I. Yeni bir sosyal ve siyasal düzen arayışının sonucu olduğu,
II. Toplumsal ve ekonomik sorunları daha da artırdığı,
III. Sanayileşme sürecinden etkilendiği,
yargılarından hangileri söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Ortadoğu” olarak tanımlanan bölge ülkelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

İngilizlerin Filistin’de bir Yahudi Devleti’nin kurulmasını istediklerini gösteren ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisi, sahip olduğu yer altı zenginlikleri sebebiyle önemli bir konuma ulaşmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu’da İngiltere birçok bölgeyi kendi hakimiyeti altına almıştır.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi İngiltere’nin hakimiyeti altına aldığı yerlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Dünya Savaşı sonunda Orta Doğu’da egemenlik kurmak ve bölgenin yeraltı kaynaklarını sömürmek amacıyla;
I. Japonya
II. Fransa
III. İngiltere
gibi devletlerden hangileri, politika yürütmüştür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İngiltere tarafından Arabistan ve çevresi Şerif Hüseyin ve oğullarına aşağıda verilen hangi gizli antlaşma ile vaat edilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)