KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturk Donemi Turk Dis Politikasi Test2


Soru 1

Yeni Türk Devletinin,
I. bağımsızlık,
II. barışseverlik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıktan
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması
Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantına girmemiştir. Bulgaristanın, Balkan Antantına girmemesinde,
I. Romanyadan Dobrucayı almak istemesi,
II. Ege Denizine inmeyi amaçlaması,
III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Lozan Antlaşmasından sonra, 1936da Türkiyenin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde,
I. Almanyanın Ren Bölgesine girmesi,
II. İtalyanın Habeşistanı işgal etmesi,
III. Rusyada rejim değişikliği olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Atatürk Döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı Boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Balkan Devletleri arasında yakınlaşma başlaması ve Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Sadabat Paktı
II. Bideşmiş Milletler Teşkilatı
III. NATO
Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti, yukarıdakilerden hangilerinin üye devletleri arasına girmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Nüfus mübadelesi
II. Hatay sorunu
III. Irak sınırı
Yukarıdaki konularla ilgili sorunlardan hangilerinin çözümü için Milletler Cemiyetine başvurulmuş çözümü ise ilgili devletler arasında gerçekleştirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtalyanın saldırgan tutumu,
I. Balkan Paktı,
II. Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri),
III. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
oluşumlarından hangilerine ortam sağlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)