KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturk Donemi Turk Dis Politikasi Test3


Soru 1

Atatürk döneminde Yugoslavya, İngiltere ve İran devlet başkanları Türkiyeyi ziyaret etmiştir.
Yalnız bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Atatürk döneminde Türkiyenin,
I. Yunanistan
II. Ermenistan
III. Suriye
IV. Irak
ülkelerinden hangileriyle sınırlar kesinlik kazanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
II. İtalyanın Rodos ve On iki Adayı Yunanistana bırakması
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Hatay
II. Batum
III. Musul
Yukarıdakilerden hangileri 1926 Ankara Antlaşmasıyla Türkiyenin sınırları dışında kalmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Atatürk Döneminde, Türkiyenin,
I. yabancı gemilerin Türk kara sularında serbest dolaşımını yasaklaması,
II. Milletler Cemiyetine üye olması,
III. Balkan Paktının kurucu üyelerinden biri olma
durumlarından hangilerinin, uluslararası ilişkilerde uzlaşmacı olduğunu gösterdiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Türkiye - Irak sınırının çizilmesi
II. İtalya ile savaş durumunun sona ermesi
III. Irakın petrol üzerine konan vergi gelirinden kendi payına düşecek miktarın yüzde onunu 25 yıllık süre için Türkiyeye vermeyi kabul etmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Musul sorununun çözülmesinin sonuçları arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakllerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşmasının kapsamındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Atatürk, "Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz." demiştir,
Atatürkün bu sözü,

I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme
durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Boğazlar sorunu
II. Borçlar sorunu
III. Nüfus değişimi (mübadele)
Yukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)