KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturkculuk ve Ataturk Ilkeleri Test1


Soru 1

Atatürk milliyetçiliği ile Türk milletini oluşturan insanların her zaman birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen yurttaşlar olarak yurdun ve milletin yükselmesi ülküsü etrafında toplanması sağlanmaya çalışılır.
Buna göre, milliyetçilik ilkesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Kapitülasyonların kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Cumhuriyetin ilk yıllarında;
I. Yeni bir alfabenin hazırlanması,
II. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması,
III. Takvim ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi,
IV. Kadınların siyasal hayata katılımının sağlanması,
V. Eski Türk devletleri ve kültürü ile ilgili araştırma yapılması doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Bunlardan hangileri, doğrudan “milliyetçilik” ilkesi ile ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Atatürk “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz.” sözüyle İstiklâl Savaşımızın kazanılmasında millî birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır.
Millî Mücadele Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden hangisi bu sözün anlamının bazı kesimler tarafından anlaşılmadığının göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin bir gereği olarak düşünülemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Mustafa Kemal Atatürk’ün;
I. Ne mutlu Türk’üm diyene!
II. Mensup olduğumuz millet için el birliği ile çalışalım, çalışmaların en büyüğü budur.
II. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
sözlerinden hangilerinin ‘‘Milliyetçilik’’ ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya atılan himaye arayışlarını ciddiye almamış, yaşanan işgaller karşısında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştır.
Bu durum, Mustafa Kemal Paşa’nın;
I. Bağımsızlığa olan inancı
II. Millete olan güveni
III. İnkılaplardaki başarısı
verilen özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Atatürk milliyetçiliği vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliği ile uyuşmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

• Türk Tarih Kurumu
• Türk Dil Kurumu
Milliyetçilik İlkesi doğrultusunda açılan bu kurumların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türk ulusunu oluşturan tüm fertlerin sevgi ve hoşgörü bağıyla birbirlerine bağlı bulunması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İnkılaplar yapılırken, hedef olan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için genellikle gelişmiş batılı devletler örnek alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi batılılaşmaktan çok millîleşme amacı taşır?

A)
B)
C)
D)
E)