KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturkculuk ve Ataturk Ilkeleri Test3


Soru 1

Atatürk’ün “ Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz,” sözünün,
I. laiklik,
II. halkçılık,
III. devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Devletin temel üretim alanlarında yatırım yapması
II. Planlı ekonomi uygulamasına geçilmesi
III. Para işlerinin denetim altına alınması
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri devletçilik ilkesinin bir gereğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Yeni Türk Devleti’nde toprak reformunun yapılmaya çalışılmasının aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereği olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Laiklik ilkesinin,
I. kişinin düşüncesini açıklayabilmesi,
II. herkesin felsefi veya siyasi fikrine saygı duyulması,
III. herkesin kabul ettiği dinin gereklerini yerine getirme
ya da getirmeme hak ve özgürlüklerine sahip olması durumlanndan hangilerini desteklediği söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Medeni Kanun’un kabul edilmesinin,
I. halkçılık,
II. devletçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Yeni Türk Devleti’nde laiklik ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle anayasa maddesi hâline getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
I. milliyetçilik,
II. inkılapçılık
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Atatürk inkılaplarını dogma olmaktan çıkaran ve geleceğin değişimleri karşısında sürekli yenilemeyi hedefleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Atatürk Türk milliyetçiliği; ilerleme ve gelişme yolunda, uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini, başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle,

I. gelenekçi yapının dışına çıkmama,
II. kültürel değerleri koruma,
III. modern dünyanın gereklerinden yararlanma
ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Halkçılık ilkesinin aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Kadınların 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin,
I. halkçılık,
II. cumhuriyetçilik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerinin bir gereği olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Cumhuriyetçiliğin bir gereği olan demokratik devlet ilkesinin özellikleri arasında,
I. siyasi rekabet ve çoğulculuğun bulunması,
II. yürütme organının siyasi ve cezai sorumluluğunun olmaması,
III. seçimlerin serbest ve adil biçimde yapılması
unsurlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Mustafa Kemal "Medeniyetlerin buluşları, fennin harikaları cihanı değişmeden değişmeye uğrattığı bir devirde yüzyıllık köhne zihniyetlerle, maziperestlikle var olmak mümkün değildir." demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözüyle,
I. inkılapçılık,
II. milliyetçilik,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangilerini doğrudan vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)