KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ataturkculuk ve Ataturk Ilkeleri Test5


Soru 1

Atatürk, "Gerçi bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletleri sayar ve gözetiriz. Bizim Milliyetçiliğimiz her hâlde bencil ve kibirli bir milliyetçilik değildir.” demiştir.
Atatürkün bu anlatımı,
I. bir milletin diğer milleti hor görmesi,
II. uluslararası dayanışmanın olması,
III. bir milletin huzur ve mutluluğunun diğer milletlerin huzur ve mutluluğuyla ilişkili olması
durumlarından hangileriyle, milliyetçilik anlayışının bağdaştığını gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Yeni Türk Devletinin,
I. Âşar vergisini kaldırması,
II. yabancıların elindeki şirketleri satın alması,
III. demir yolu yapımına hız vermesi
uygulamalarından hangilerinin ulusalcı, halkçı veya devletçi olma özelliklerini gösterdiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Atatürk: "...medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. ...medeniyetlerin buluşları, fennin harikaları cihanı değişmeyen değişmeye uğrattığı bir devirde yüzyıllık köhne zihniyetlerine, maziperestlikle var olmak mümkün değildir." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,

I. inkılapçılık,
II. halkçılık,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangilerini doğrudan vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Atatürk 1931de, “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi ve toplurnsal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli çalışma gruplarına aynimış bir topluluk olarak düşünmek esas prensiplerimizdendir." demiştir.
Atatürkün bu ifadesiyle aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Laik devlet anlayışında dinin,
I. siyaset,
II. hukuk,
III. ekonomi
alanlarının hangilerinde toplumun yaşamını yönlendirmesi savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Kurtuluş Savaşında Merzifon Amerikan Kolejindeki yabancı öğretmenlerin Pontus Rum faaliyetine yataklık etmesi ve okuldaki bir Türk öğretmenin Rumlar tarafından öldürülmesi yabancı okulların kapatılmasının nedenlerinden biri olmuştur.
Bu durum,
I. bağımsızlık,
II. ulusçuluk,
III. laiklik
ilkelerinden hangilerinin gözetildiğini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Atatürk bir konuşmasında: "Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Millet variiğını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymalarına karar vermiş olmaları, bir milletin en yenilmez silahı ve korunma vasıtasıdır." demiştir.
Atatürkün bu konuşmasıyla, aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan vurguladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Eğitimin karma olması
II. Saltanat ile halifeliğin kaldırılması
III. Mecelle yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin sosyal ve siyasi alanlarda laiklik anlayışının göstergeleri olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Laik devlette,
I. ticaret,
II. hukuk,
III. eğitim
alanlarının hangilerinde laikliğin söz konusu olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Laiklik ilkesi,
I. halkçılık,
II. inkılapçılık,
III. ümmetçilik
anlayışlarından hangileriyle bağdaşır?

A)
B)
C)
D)
E)