KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Denemeler4


Soru 1

Göktürk Devletinin kuruluş sürecini anlatan Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplum yapısının öğeleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Tuğrul Bey
II. Alparslan
III. Melikşah
Abbasi halifesi tarafından unvan verilen Selçuklu hükümdarları arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Nizamülmülk tarafından Sultan Melikşah a sunulan, devlet yönetimi ile ilgili öğütler içeren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

• Balkanlar da Osmanlı hâkimiyetinin kesinleşmesi
• Balkanlar da Osmanlı Devleti’nin ilerleyişini engelleyebilecek
Önemli bir gücün kalmaması
Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı - Haçlı savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki Osmanlı denizcilerinden hangisi Kanuni Sultan Süleyman tarafından kaptanıderyalık ve Cezayir Beylerbeyliği görevlerine getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinde acemi oğlanların, Yeniçeri Ocağına yeni kaydedilmiş olanlarına verilen para aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının temsilcilerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanı Devletinde XIX, yüzyılda merkez teşkilatında yapılan değişiklik ile Babımeşihat Dairesine dönüştürülen kurum aşağıdakiierden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşmasının hükümleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

1856 yılında Islahat Fermanı ile getirilen düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

III. Selim Dönemi ıslahatlarında etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya atılan Türkçülük akımının temsilcileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Mustafa Kemalin taarruz etmek için hazırlık yapan subaylarına verdiği: “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz Ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir." emriyle savaştığı cephe aşağıdakiierden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Balkan Savaşları döneminde Hamidiye Akınından dolayı “Hamidiye Kahramanı" olarak tanınan Millî Mücadele komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

I. İnönü Savaşının kazanımları arasında aşağıakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı bölgelerde Yunan Mezalimini Tetkik Heyeti ile birlikte yaptığı incelemelerinde gördüklerini hikâye ve makalelerle anlattığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Mustafa Kemal’in “Ben bu şehri coğrafya kitabından çok, tarihten cumhuriyet merkezi olarak Öğrendim.” dediği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Yeni Türk Devleti’nde halifeliğin kaldırıldığı gün meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Laik cumhuriyete yönelik ilk tehdit olan Şeyh Sait İsyanının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 21

Türk Tarih Kurumunun sürekli yayın organı, aşağıdakılerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 22

I. Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
II. Belediye seçimlerine katılma hakkı
III. İstediği mesleği seçme hakkı
IV. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
Yeni Türk Devleti’nde Türk kadınına verilen yukarıdaki hakların kronolojik sıralaması aşağıdakiierden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 23

I. Suriye sınırı
II. Yabancı okullar
III. Borçlar
Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fransa arasında sorun olan konular arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 24

II. Dünya Savaşı yıllarında Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan ilk bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 25

“Hindistan Ulusal Kongresi” adlı siyasi partinin başkanı olarak Hindistan halkının amacının tam bağımsızlık olduğunu savunan, 1942’de İngilizlere karşı düzenlenen “Hindistan’ı Terk Edin!” eylemlerinde tutuklanan, II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar tutuklu kalan, 1947’de kurulan Hindistan’ın ilk Başbakan’ı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 26

1995’te hayatını kaybeden, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış doktor ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 27

1996’da “Şanghay Beşlisi” adı ile kurulan iş birliği yapılanmasına üye olan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)