KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

En Uzun Yuzyil (1800 1922) Test2


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı toplum hayatında yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki padişahlardan hangisi din adamı dışında memurlara fes, pantolon, ceket giyme zorunluluğu getirmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında gelişmeler yaşanmış, birçok gazete çıkarılmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi çıkarılan bu gazetelerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

• Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazetedir.
• Başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan çok siyasi eleştirileri ile gündeme gelen bir fikir gazetesi niteliğindedir.
Yukarıda sözü edilen gazete, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Meşrutiyet’in sona ermesi üzerine Avrupa’ya giden Osmanlı aydınları Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında gazeteler çıkararak Babıali aleyhine yazılar yazmışlardır.
Sözü edilen bu Osmanlı aydınları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Terakki-i Muhadderat
II. Şükufezar (Çiçek Bahçesi)
III. Vekayıtıbbıye
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde çıkarılan kadın dergileri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında yapılan değişme ve gelişmeler arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yabancıların Osmanlı Devleti’nde açtığı özel okullar arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Avrupa’da eğitim gördükten sonra yurda dönerek Sanayiinefise Mektebi (Güzel Sanatlar Okulu)’ni açan ve Osmanlı’da müzeciliğin kurucusu olarak da bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Batılılaşma;
I. resim-heykel,
II. müzik-tiyatro,
III. mimari
sanat dallarının hangilerinde etkisini göstermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yapılan saraylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisinde, ampir üslubunun etkisi ile birçok eser yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu üslup ile yapılan eserlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)