KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

II Dunya Savasi Test3


Soru 1

• Müttefik Devletler tarafından 4-11 Şubat 1945 tarihlerinde toplanmıştır.
• Müttefik Devletler II.Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin nasıl olması gerektiğini görüşmüşlerdir.
Buna göre sözü edilen konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I- ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombasının atılması
II- Almanya’nın Stalingrad Savaşı’nda Ruslara yenilmesi
III- İtalya’nın birçok cephede mağlup olması
Yukarıdakilerden hangileri Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan çekilmesine neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I- Güvenlik Konseyi
II- Vesayet Konseyi
III- Varşova Paktı
IV- Uluslararası Adalet Divanı
V- Ekonomik ve Sosyal Konseyi
Yukarıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı birimler arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

1945 yılında merkezi New York olmak üzere kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan devletlerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

İtalya, II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş tazminatı olarak Yunanistan’a aşağıdaki yerlerden hangisini vermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I- Rusya
II- Almanya
III- ABD
IV- Çin
V- Fransa
Yukarıdaki devletlerden hangisinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda veto etme hakkı yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I- Yalta Konferansı
II- Moskova Konferansı
III- Postdam Konferansı
Yukarıdakilerden hangileri II.Dünya Savaşı sırasında toplanan konferanslar arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I- Almanya
II- Japonya
III- İtalya
Yukarıdaki devletlerden hangileri II.Dünya Savaşı’nda mağlup olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

II. Dünya Savaşı sonucunda savaş suçluları aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını elde eden devletler arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)