KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

II Dunya Savasi Test4


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin almış olduğu tedbirlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği sırada İngiltere Başkanı Churchill ile İsmet İnönü Türkiye’de biraraya gelerek görüşmüşlerdir.
30 Ocak 1943’te yapılan bu görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I- Toprak Mahsulleri Vergisi’nin yeniden düzenlenmesi
II- Varlık Vergisi’nin alınmaya başlanması
III- Çalışan nüfusun silah altına alınması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasındaki ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla yaptığı girişimler arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı (1939- 1945) yılları arasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olmak istemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

• Garip Akımı’nın doğması
• Köy Enstitülerinin kurulması
• Yerli Malı Haftası’nın kutlanması
• Varlık Vergisi’nin alınmaya başlanması
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden bazıları verilmiştir. Buna göre Türkiye’de hangi alanda bir gelişmenin yaşandığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I- Et ve Balık Kurumu
II- Petrol Ofisi
III- İaşe Müsteşarlığı
Yukarıdakilerden hangileri II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de açılan kurumlardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı sırasında toplanan konferanslardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasında yer almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Türkiye’nin II.Dünya Savaşı’na katılmadığı halde ekonomik kayıplar yaşadığına kanıt olarak;
I- Genç ve çalışan nüfusun silah altına alınması
II- Savunma ve askeri harcamaların artması
III- Tarımsal üretimde büyük bir düşüşün yaşanması
durumlarından hangileri gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türkiye’nin II.Dünya Savaşı süresince tarafsız kalmasında;
I- Avrupa’nın Türkiye’yi müttefik olarak istememesi
II- Türkiye’nin savaşa girmeyi çıkarlarına aykırı görmesi
III- Mihver Devletlerin Boğazlar üzerindeki isteklerinden
vazgeçmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Müttefik Devletler Türkiye’nin kendi yanlarında yer alarak II.Dünya Savaşı’na katılmasını istemiştir.
Türkiye’nin;
I- Çok partili hayata henüz geçmemiş olması
II- Ekonomisinin oldukça güçlü olması
III- Coğrafi ve stratejik açıdan önemli bir konumda olması
özelliklerinden hangilerinin bu durum üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)