KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ilk Turk Devletleri Test2


Soru 1

Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay’’ gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı.
Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Ordu millet anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türk adının geçtiği ilk yazılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır;
I. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.
III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.
Verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devleti’ne ait olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

İslamiyet öncesinde kurulan Türk devlet ve topluluklarına ait destanlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türkler, 630’da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu Kök Türk Devleti yıkıldı. Kürşad, otuz dokuz arkadaşıyla ile birlikte ihtilal yapmaya karar verdi. Komitede alınan karara göre Çin İmparatoru rehin alınacak, imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni kurtarılacaktı. Ardından Ötüken’e gidilecek ve bir devlet kurulacaktı.
Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Türk devlet ve toplulukları genellikle konar-göçer yaşam tarzını benimsemişlerdir. Bu nedenle de çadırlarda yaşamış, şehir kale ve evleri olmamıştır. Bazı Türk devletleri ise yerleşik yaşama geçerek şehirlerde kale, mabet, saray, ev yapmıştır.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yerleşik yaşama geçmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır.
Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Uygurların diğer Türk topluluklarından farklı olarak kalıcı eserler bırakmalarının nedeni olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)