KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ilk Turk Devletleri Test4


Soru 1

Türk adı için
I. kuvvetli,
II. miğfer,
III. düzenli
anlamlarından hangilerinin kullanıldığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki Türk kültür bölgelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Uygurlardan günümüze ulaşan aşağıdaki kalıntılardan hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Türk tarihinde ilk kütüphane aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Göktürkler Döneminden günümüze,
I. fresk,
II. kitabe,
III. tezhip
örneklerinden hangilerinin ulaştığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Orhun Yazıtlarında,
I. hükümdarın halkına hesap vermesi,
II. sosyal devlet anlayışından bahsedilmesi,
III. hükümdarın ve halkın karşılıklı görevlerinin anlatılması
durumlarından hangileri adalet anlayışıyla uyuşmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Manas Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan cenaze törenlerine ne ad verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Göktürk
II. Hun
III. Uygur
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendine özgü alfabesi vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Göçebe yaşam süren bir Türk topluluğunda aşağıdaki buluntulardan hangisine rastlanmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakiferden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde bilimsel çalışmalar olduğunu kanıtlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Gök Tanrı inancı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin,
I. savaşçılık,
II. ekonomik uğraş,
III. mimari
alanlarının hangilerinde değişikliğe neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)