KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ilk Turk Devletleri Test5


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türk Devletlerinde,
I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması
durum larından hangileri “ ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz’de sona eren İpek Yolu’nun Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri,
I. ekonomik açıdan gelişme,
II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,
III. tarıma ticaretten fazla önem verme
durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Göktürk Devletinde, Bilge Kağanın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizmi benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,
II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,
III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Orta Asyada MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur.
Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlannda kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

İslamiyet’ten önce Türklerde,
I. ölen kişi için yas tutulması,
II. ölen kişinin atıyla gömülmesi,
III. ölen kişi için merasim yapılması
durumlarından hangilerinin ölümden sonra hayat olduğu inancını gösterdiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Kiril
II. Uygur
III. Orhun
Yukarıdaki alfabelerden hangileri Türklere özgüdür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Alp-Er Tunga Destanı
II. Göç Destanı
III. Manas Destanı
Yukarıdakilerden hangileri Kırgızlara aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

İslamiyetten önce Türk devletlerinde halkın,
I. mülk edinebilmesi,
II. kullandığı otlaklar ve yaylalar için devlete vergi ödemesi,
III. genelde soy ve dil birliğine sahip boylar hâlinde yaşaması
durumlarından hangileri toprağın devlete ait olduğunu gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle,
I. tarım,
II. mimari,
III. hayvancılık
alanlarından hangileri yeni uğraşları arasına girmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İlk Türk devletlerinde,
I. şölen düzenlenmesi,
II. ceset mumyalanması,
III. kurganlara çanak çömlek konulması
durumlarından hangilerinin ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanıldığını gösterdiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)