KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasi Hazirlik Donemi Test5


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Misakımillide yer alan konulardan biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas Kongresinin ortak kararlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Anadolu Ajansı
II. Iradeimilliye gazetesi
III. Hâkimiyetimilliye gazetesi
IV. Peyamısabah gazetesi
Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşında millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Yunanlıların Anadoluya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbulu resmen işgal etmesi gelişm elerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Erzurum Kongresini, İstanbulda bulunan İngiliz Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek bir gelişme olarak değerlendirmiştir.
Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresinin,
I. ulusal istencin egemen kılınması,
II. yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi,
III. Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)nin hemen toplanması ve merkezî hükümetin aldığı kararları
Meclisin denetimine sunması kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Kurtuluş Savaşında, TBMM Hükümetinin yarı resmî yayın organı hâline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Kurtuluş Savaşının bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TBMMnin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Türkiye, Musulun Misakımillî sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

TBMM, aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadoluda Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde, TBMMnin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen daha sonra TBMMye karşı ayaklanmışlardır.
Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)