KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasinda Cepheler Test1


Soru 1

Kurtuluş Savaşı’nın kaderinin belirleyen Sevr Antlaşması’nın uygulanmasını engelleyen savaşların yapıldığı cephe aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

“Ya İstiklal ya ölüm!” parolasıyla Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddütü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile savaşırken, diğer yandan sosyal ve kültürel kalkınmanın ve yeni Türk Devleti’nin hazırlıklarını yapıyordu.
Yunanlılarla Kütahya - Eskişehir Savaşları devam ederken, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansı’na katılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Milli Mücadele Dönemi’nde;
I. Türk Milleti’nin İstiklali için gösterdiği kararlı tutum karşısında geri adım atan Fransa Güney cephesini boşaltmış ancak - - - Savaşı’na kadar antlaşma imzalamamıştır.
II. Paris Barış Konferansı sonucu İtilaf Devletleri ile arası açılan İtalya, bir müddet bekleyerek - - - Savaşı sonrası işgal ettiği yerleri boşaltmaya başlamıştır.
İtilaf Devletlerini Anadolu’yu işgal fikrinden vazgeçiren savaşlarla ilgili boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. İnönü Savaşı’ndan sonra;
I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması
II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
III. 1921 Anayasası’nın kabulü
IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansı’na davet etmesi
yaşanan gelişmelerden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Sovyet Rusya’nın I. İnönü Savaşı sonrasında Millî Mücadele’ye destek vermesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Sevr Antlaşması’nı Türk Milleti’ne kabul ettirmek için Yunanlıları destekleyerek Anadolu’yu işgale yönlendiren İtilaf Devletleri, Türklerin kararlılığı karşısında Sevr’i yumuşatarak kabul ettirmek için teklif yapmaya mecbur kalmışlardır.
Bu duruma sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini bozduğu gibi TBMM’de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmedi.Düşman karşısında cephede vakit kaybetmeden en seri, en doğru kararları verebilmek için meclisin yetkilerini anında kullanmakla mümkün olduğu fikri ön plana çıktı.
Bu fikir doğrultusunda TBMM’de nasıl bir karar verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Misakımilli’den ilk taviz Moskova Antlaşması ile verilmiştir.
Antlaşmanın maddelerinden hangisi bu duruma kanıt oluşturur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?

A)
B)
C)
D)
E)