KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasinda Cepheler Test2


Soru 1

Mustafa Kemal Paşa, vatandaşlardan yurdun kurtuluşu için ellerindeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük hayvanı gibi malzemeleri Türk ordusuna vermesini istemiş ve Türk halkının fedakarlığa çağırmıştır.
Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Türk halkı topyekün genel seferberliğe çağrılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Halkın topyekün mücadeleye katılması
II. Ordunun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması
III. Mustafa Kemal’in başkomutanlık yetkisine sahip olması
Tekalifimilliye Emirleri Milli Mücadele’ye yukarıdaki durumlardan hangilerinde katkı sağlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını sona erdirmiştir
II. Misakımilli’den ikinci kez taviz verilmiştir
III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin ilgili oldukları antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Mustafa Kemal Paşa’nın;
I. Başkomutanlık
II. Gazilik
III. Mareşallik
IV. Başöğretmenlik
aldığı unvanlardan hangileri Sakarya Savaşı’nda gösterdiği başarı ile ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Sakarya Savaşı sonrası ilk olarak imzalanan antlaşma ve ilgili olduğu devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında,
I. Başkomutanlık süresinin uzatılması
II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması
III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması
yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermiştir.
Sakarya Savaşı’nı kazanmamızda etkili olan bu emrin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Büyük Taarruz’dan sonra;
• Yunan ordusunun yenilmesi,
• İngilizlerin siyasi alanda yalnız kalması,
• Rusya’nın, Boğazlar sorununa karışma ihtimalinin belirmesi
meydana gelen gelişmeler öncelikle aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Ankara Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Ankara Ulus Meydan’ında yönü TBMM’ye doğru bakan ve üçgen bir kaide üzerinde duran heykellerden önde iki Mehmetçik bulunmaktadır. Bunlardan sağdaki, arkadaşlarını savaşa çağıran, soldaki düşmanı gözetleyen Mehmetçik heykelleridir. Arkada ise mermi taşıyan Türk kadını heykeli bulunmaktadır.
Yukarıda sanatsal özellikleri belirtilen Ankara Ulus Meydanı’ndaki Zafer Abidesi’nde anlatılmak istenen esas düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Kurtuluş Savaşı dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Onlar eserlerinde Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna cephane taşıyıp, yaralıları tedavi ederek destek olmaları gibi konuları işlemişlerdir.
Buna göre Kurtuluş Savaşı Dönemi’ne ait eserlerde,
I. Vatan sevgisi
II. Bağımsız yaşama arzusu
III. Milli birlik ve beraberlik duygusu
konularından hangilerinin işlendiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)