KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Kurtulus Savasinda Cepheler Test3


Soru 1

TBMM, Birinci İnönü Zaferinin ardından Teşkilat-ı Esasiye’yi kabul etmiştir.
Buna göre
I. TBMM kurucu meclis olduğunu göstermiştir,
II. Türk tarihinde egemenlik ilk kez tamamen millete verilmiştir.
III. Saltanat yönetimi resmen sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasına göre Türk toprağı sayılan Suriye sınırlarındaki Caber Kalesinde aşağıdaki Türk devlet adamlarından hangisinin mezarı bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Misakımilliyi ve TBMM Hükümetini tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Büyük Taarruz öncesi Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için TBMM’nin,
I. Fransız ve İtalyanların çekilirken bıraktığı silah ve mühimmatlardan yararlanma,
II. Rusya’dan alınan silahlarla orduyu güçlendirme,
III. halkın desteğini alma
çalışmalarından hangilerini yaptığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıda verilen antlaşma ve imzalanan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

5 Ağustos 1921 ’de kabul edilen Başkomutanlık Yasası ile meclise ait yetkiler üç aylığına Mustafa Kemal’e devredilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki edebî eserlerin hangisi, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan eserlerden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonra Mudanya Görüşmelerinin başlamasında,
I. Fransa ve İtalya’nın İngiltere Hükümetine savaş yapılmaması konusunda uyguladığı baskılar,
II. Yunanistan’ın işgal ettiği Edirne ve Kırklareli civarını boşaltması,
III. Rusya’nın savaş devam ederse Türklerin yanında yer alacağını ilan etmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Sakarya Savaşından sonra Büyük Taarruza kadar,
I. Antep,
II. Mersin,
III. Kütahya,
IV. Konya
şehirlerinden hangilerinin düşman işgalinden kurtarıldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Lozan Barış Konferansında,
I. savaş tazminatı,
II. Boğazlar,
III. kapitülasyonlar
konularının hangilerinde çıkan anlaşmazlıklar, görüşmelerin yarıda kesilmesinde etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazları aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra tamamen boşaltarak TBMM’ye teslim etmişlerdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Mustafa Kemal, Lozan’a gidecek Türk heyetinden kapitülasyonlar konusunda asla taviz verilmemesini istemiştir.
Bu tutumla,
I. anlaşmaz bir tavır sergileme,
II. ekonomik sınırlandırmaları kaldırma,
III. tam bağımsızlığı sağlama,
amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Doğu Cephesinde Kâzım Karabekir Paşa Ermenileri yenilgiye uğratarak TBMM’nin ilk askerî başarısını kazanmasını sağlamıştır. Geri çekilen Ermeniler ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.
Bu bilgiye göre,
I. Askerî başarı, beraberinde siyasal başarıyı getirmiştir.
II. Doğu Cephesi’nde alman galibiyet TBMM için moral kaynağı olmuştur.
III. Gümrü Antlaşması ile doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Birinci İnönü
II. Kütahya - Eskişehir
III. Sakarya
Yukarıdaki savaşların hangilerinden sonra Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı çıktığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)