KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Milli Mucadelenin Hazirlik Donemi Test2


Soru 1

M. Kemal’in milli mücadele yıllarında her fırsatta “milli irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hakimiyet Milletindir” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını kolaylaştıran gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Hıyanetivataniye Kanunu ile geniş yetkilerle donatılmış olan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri meclis içinden seçiliyordu. İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararlar kesindi.
Yukarıdaki bilgiye göre I. TBMM ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

TBMM açıldıktan sonra yabancı devletlerin Osmanlı Hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları tüm antlaşmaları kabul etmeyeceğini bildirdi.
TBMM tarafından bu kararın uygulandığı ilk antlaşma hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM dönemine ait bir faaliyet değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Kurucu meclis olması
II. Güçler birliğine sahip olması
III. Demokratik olması
Verilen özelliklerden hangileri I.TBMM’nin özelliklerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile yapacakları barış antlaşmasını geciktiren sebeplerden birisi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Dünya Savaşın’dan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Osmanlı Devleti ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi toprakları üzerindeki hükümdarlık haklarının sınırlandığının en açık göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Yapılan antlaşmada yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır” maddesiyle Sevr Antlaşması’nı reddeden ilk Avrupalı Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)