KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Devletinin Kurulusu (1300 1453) Test1


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçilmiş ve fetihler başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Tarihçi Gibbons’un “Padişahlığı boyunca Hristiyanlara Papalıktan daha iyi muamele etmiştir.” dediği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I- Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.
II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.
III- Bulgar Krallığı’na son verilmiştir.
IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşı’nın sonuçlarındandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Fetret Devri’nden sonra Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı Devleti’nin en büyük rakibi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizans’la ittifak yapması üzerine İstanbul’u kuşatmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlarken;
I. Barış politikası
II. Satın alma politikası
III. Savaş politikası
IV. Evlilik politikası
politikalardan hangilerini uygulamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Memlükler
II. Karesioğulları
III. Karakoyunlu Devleti
IV. Akkoyunlu Devleti
Yukarıda verilen devletlerden hangileri Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’a destek vermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)