KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Devletinin Kurulusu (1300 1453) Test2


Soru 1

Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde gerçekleşen,
I. Ankara,
II. Sırpsındığı,
III. İkinci Kosova
savaşlarından hangileri Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Yozgatlı Celâl
II. Düzmece Mustafa
III. Şeyh Bedrettin
Yukarıdaki isyanlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde yaşanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında aşağıdakllerden hangisiyle çağdaşlığından söz edilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devleti Anadoluda siyasi birliğini sağlamak amacıyla,
I. Karamanoğulları ile anlaşma,
II. çevresindeki beyliklerle akrabalık bağı kurma,
III. Bizans İmparatorluğunda yaşanan taht kavgalarına
dahil olma uygulamalarından hangilerini gerçekleştirmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devletinin Fetret Devrine girmesine neden olan mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Çelebi Mehmet in Anadolu Türk birliğini yeniden sağlama amacı ile
I. Aydınoğulları,
fl. Karesioğullart,
III. Saruhanoğulları
beyliklerinden hangileriyle mücadele ettiği söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. İstanbul kuşatmaları
II. Ankara Savaşı
III. Kapıkulu Ocağının kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Yıldırım Bayezid Döneminde yaşanmış gelişmeler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde fethettiği aşağıdaki yerlerden hangisi ile Suriye, Mısır ve Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Merkezî otoriteyi sağlamlaştırmak
II. Anadolu Türk siyasi birliğini tam olarak gerçekleştirmek
III. Denge politikasına öncelik vermek
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi politikaları arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Şeyh Bedrettin
II. Canberdi Gazali
III. Ahmet Paşa
Yukarıdaki ayaklanmalardan hangilerinin yaşanmasında isyancıların Mısır a hâkim olma amacı etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Anadolu Hisarinın inşası
II. Memluk Devletinin yıkılması
III. Kuzey Afrika da ilk fetihlerin gerçekleştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Yavuz Sultan Selim Döneminde yaşanan gelişmelerdendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Dulkadiroğulları’nın Osmanlı egemenliğine girmesi
II. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
III. İngiltere’ye ticari imtiyazlar verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul ettirme amacına yöneliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Ridaniye
II. İnebahtı
III. Turnadağ
Yükselme Dönemindeki yukarıdaki mücadelelerden hangileri sonuç itibariyle Osmanlı Devletinde olumlu gelişmelerin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde, Avrupa siyasi birliğine zarar vermek amacı ile aşağıdaki ülkelerden hangisine yakınlaşmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)