KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Devletinin Kurulusu (1300 1453) Test3


Soru 1

İstanbul fethedildiği dönemde Osmanlı Devleti, İstanbulda bulunan Ortodoks Rum halka din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır.
Bu politikayla Osmanlı Devletinin,
I. Ortodoksların devlete bağlılığını artırma,
II. İstanbulda Rum nüfusunun azalmasını sağlama,
III. Anadolu siyasi birliğini sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak Bizans’ın varlığına son vermesi üzerine aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinde,
- Doğu Akdeniz’in egemenlik altına alınması
- Baharat Yolu’nun ele geçirilmesi
gelişmelerinin yaşanılmasında aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesi etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hint Deniz Seferlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde,
I. Rusya,
II. Venedik,
III. Fransa
devletlerinden hangilerine ticari alanda imtiyazlar vermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğinin artmasında daha etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinde Yükselme Döneminde alınan aşağıdaki yerlerden hangisi Karadenizdeki Türk hâkimiyetinin artmasında etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devletinde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Döneminde yapılmak istenen Don - Volga Kanal projesiyle,
I. İran savaşlarında donanmadan yararlanma,
II. Rusların Kafkaslara inmesini önleme,
III. Karadeniz bölgesinin güvenliğini sağlayarak İpek
Yolu ticaretini canlandırma amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti’nin imparatorluk özelliği kazandığına,
I. çok uluslu ve birden fazla dinin yaşandığı bir yapıya sahip olması,
II. merkezî devlet anlayışını benimsemesi,
III. kurumlaşmanın esas alınması
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Şeydi Ali Reis
II. Barbaros Hayrettin Paşa
III. Piri Reis
Yukarıdaki Osmanlı denizcilerinden hangilerinin Hint Deniz Seferlerine katıldıkları söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Yükselme Döneminde yapılan,
I. Mohaç,
II. Preveze,
III. Çaldıran
savaşlanndan hangilerinin sonucunda Akdeniz’deki Türk hâkimiyetinin arttığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde Ege Adaları ve Karadeniz kıyılarının ele geçirilmesi Venedik ve Ceneviz devletlerini,
I. kültürel,
II. ekonomik,
III. dini
alanlarının hangisi bakımından olumsuz yönde etkilemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde,
I. Canberdi Gazali,
II. Kalenderoğlu,
III. Baba İshak
ayaklanmalarından hangilerinin çıktığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)