KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Kultur ve Medeniyeti Test1


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla uygulanmak istenen fikir akımlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı mimarisinin;
I. Bizans
II. Selçuklu
III. Moğol
devletlerinden hangilerinden etkilendiği söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı camilerinden;
I. Selimiye
II. Süleymaniye
III. Nuruosmaniye
hangilerin klasik Osmanlı mimarisi ile inşa edildiği söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki el sanatlarından hangisinin gelişme gösterdiği söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Ters T plan uygulanmıştır.
II. Dört minare ve merkezî kubbe yapılmıştır.
III. Çok sütunludur.
Osmanlı mimari anlayışı yukarıdaki özelliklerden hangileri ile Selçuklu ve Beylikler Dönemi mimarisinden ayrılmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Cami ile birlikte medrese, mektep, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğuna verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı mimarisi sivil ve dini mimari olarak iki ana alanda gelişme göstermiştir.
Osmanlı mimarisine ait aşağıdaki eserlerden hangisi sivil mimari örneği değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Geç Dönem Osmanlı mimarisinin örneklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin XIX. yüzyılın önemli bestekârları arasında yer aldığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde eğitim için Doğu medreselerine gidilirken, Fatih dönemi ile birlikte farklı şehirlerden İstanbul, Edirne, Bursa medreselerine öğrenciler gelmeye başlamıştır.
Bu durumun oluşmasında;
I. Devlet adamlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermeleri
II. Medrese yöneticilerinin devlet tarafından atanmaları
III. İlim adamlarına değer verilmesi
yukarıda verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

XVIII. yüzyılda Avrupa’da düşünce alanındaki gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

‘‘Bana göre insan önce insan olmalı, ondan sonra herhangi bir mesleğin insanı olmalıdır. Çocuk belirli bir meslek için değil, insan olmak için eğitilmelidir. Eğitimde sadece çocuğun aklına hitap edilmemeli, deney ve yaşantılarla da desteklenmelidir.’’
Bu düşünceye sahip Avrupalı bilim insanının aşağıdaki hangi dönemde yaşadığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)