KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Kultur ve Medeniyeti Test4


Soru 1

Osmanlı Devletinde esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Anadoluhisarı
II. Rumelihisarı
III. Kız Kulesi
Yukarıdakilerden hangileri, Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul’u fethetmek amacıyla yaptırılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde kişiler arasındaki anlaşmazlıkları devlet adına çözen yetkili, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi Osmanlı Dönemine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti’nde yönetimdeki sıralamada, aşağıdakilerden hangisinin yeri diğerlerinden sonradır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Beylerbeyi
II. Dolmabahçe
III. Yıldız
IV. Topkapı
saraylarından hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetildiği yerler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin hazine giderleri arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Hat
II. Oyma
III. Kakma
Osmanlılar yukarıdaki sanatların hangilerinden mimari süslemede yararlanmışlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Cebeci
II. Levent
III. Humbaracı
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı donanmasıyla ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devletin vergi gelirlerini toplama yetkisini belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla devretmesi, bu yetkiyi alanlarında vergiyi devlete ödeyerek karşılığını vergi yükümlüsü kişilerden alması usulüdür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı toplumu sosyal bakımdan yönetenler (askerîler) ve yönetilenler (reaya) olarak ikiye ayrılır.
Yönetilenlerden İlmiye sınıfına mensup olanların bir kısmı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Osmanlı
II. Memlük
III. Selçuklu
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı kanunnamelerinde “ Saban giren yer mülk olmaz.” şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)