KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Yenilesmesi Test3


Soru 1

I. Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma amaçlı olma
II. Devletin öncülüğünde gerçekleşme
III. Her alanda yapılma
Yukarıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan ıslahatların özellikleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Avrupa XVII. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir sanayiye geçmek ve lonca düzeyindeki üretimi aşmak için uğraşmış ve XVIII. yüzyılda bunu gerçekleştirmiştir. Avrupa, sanayi toplumuna doğru yol alırken tarım üretimi azalmış Osmanlı Devletinden tarım ürünleri almaya başlamıştır.
Bu durumun Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüştür.
Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devletlerinin pazarı hâline gelmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devletinde toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde azınlıkların Mebuslar Meclisinde temsil edilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanl Devletinde, sarraf geleneğinden bankacılığa kaçıncı yüzyıldan itibaren geçilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Nizamı Cedit Ocağı
II. Eşkinci Ocağı
III. Enderun Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri, orduyu güçlendirmek için III. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi gelişmelerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde,
I. Osmanlı Bankasının kurulması,
II. Ziraat Bankasının kurulması,
III. esnaf teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)