KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Yenilesmesi Test4


Soru 1

I. Senedi ittifak
II. Kapitülasyonlar
III. Islahat Fermanı
Yukandakilerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılan düzenleme hareketlerinde batıdan yararlanılmamıstır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Sultan Abdülmecit, hiçbir kesimin etkisi olmadan Tanzimat Fermanıyla tebaasına can, mal ve namus güvenliğinin sağlanacağını, vergilerin herkesin gelirine göre alınacağını duyurmuştur.
Bu duyuru, Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisi yönünde bir gelişmedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

XVII. yüzyıldan itibaren OsmanlI Devletine ekonomik durumun bozulması ve yönetimin zayıflamasına paralel olarak aşağıdakilerin hangisinde azalma olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Cumhuriyet
II. Mutlakiyet
III. Meşrutiyet
Yukarıdaki yönetim biçimlerinden hangileri Osmanlı Devletinde uygulanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devletinde ilk kez resmî bir devlet matbaası kurulmuştur. Ancak bu matbaada dini eserlerin basılmasına izin verilmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi dinî eserlerin basılmasına izin verilmemesinin nedenlerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisiyle, Osmanlı Devletinde ilk kez dolaylı da olsa halk, yönetimde sesini duyurma olanağı bulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Osmanlı Devletinin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı Devletinde hangi padişah döneminde yenilik hareketleri plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletinde matbaanın kurulması aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)