KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Osmanli Yenilesmesi Test5


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devletinde düşünce alanında Batı etkisini yansıtan gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Tanzimat
II. Islahat
III. Meşrutiyet
Yukarıdakilerden hangileriyle, Osmanı Devletinde parlamenter sisteme geçilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinde, 18. yüzyılda Avrupadan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda ıslahat yapılması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devletinde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Tanzimat Döneminde görülen gelişmelerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu’nun ekonomik durumunun bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan’da Hıristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış ve böylece Avrupalıların Hıristiyanları koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması önlenmek istenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Avrupa devletleri, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğünün korunmasını isterken, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupadaki topraklarının paylaşılması politikasını gütmüşlerdir
Avrupa devletlerinin politikasında aynı yüzyıl içinde meydana gelen bu değişiklik, aşağıdakllerden hangisine kanıt sayılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisiyle, ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi korumaya yardımcı olacakları sözünü vermişlerdir?

A)
B)
C)
D)
E)