KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Inkilabi Test2


Soru 1

TBMM’de yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi yönetim şeklinin belirlenmesini zorunlu kılmış ve cumhuriyetin ilanı için uygun zemin oluşturmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Cumhuriyetin ilanı ile;
I- Rejim tartışmalarının sona ermesi
II- Meclis Hükümeti sisteminden Kabine sistemine geçilmesi
III- Ülke yönetiminde güçler birliği ilkesinin uygulanmaya başlanması
IV- Yeni Türk Devleti’nin devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
durumlarından hangileri gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Milli Mücadele Dönemi’nde Yeni Türk Devleti kurulurken cumhuriyetin ilanı daha sonraya bırakılmıştır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile ;
• Halifelik kaldırıldı.
• Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.
• Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlenmelerin ortak amacıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devleti’nde en üst düzey ordu komutanı hükümetin içerisinde, bakan olarak görev yapmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nde demokratik sistemin gerekliliği olarak Erkânıharbiye Vekâleti kaldırılıp sivil unsurların görev alacağı Millî Savunma Bakanlığı kuruldu.
Bu düzenleme ile gerçekleştirilmek istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tevhiditedrisat Kanunu ile amaçlanan hedeflerden birisi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Menemen Olayı
II. Şeyh Sait Ayaklanması
III. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
V. Fethi Okyar’ın parti kapatması
Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
II. Türkiye’nin Musul’a asker gönderememesi
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarındandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türkiye’de çok partili hayatın 1945 yılına kadar ertelenmesinde;
I- Dünyada yeni bir savaş rüzgarının esmeye başlaması
II- Ülkede birlik ve beraberliğin bozulmasının engellenmek istenmesi
III- Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı’nın olumsuz izlerinin
silinmek istenmesi nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’na karşı alınan önlemlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)