KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Islam Devletleri Test3


Soru 1

Türk - İslam devletlerinin ortaya koyduğu aşağıdaki eserlerden hangisinin toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

İranlı şair Firdevsi’nin yazdığı Şehname adlı eser aşağıdaki devlet adamlarından hangisine sunulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Memlûkler
II. Osmanlılar
III. Selçuklular
Yukarıdaki Türk - İslam devletlerinden hangilerinin hükümdarlarının halife unvanını kullandıkları savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ismini kurucusundan alan bir Türk devleti değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türk-İslam edebiyatının ilk sözlü örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Selçuklularda uygulanan ikta sisteminin aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türk İslam devletlerinde,
I. gulamhane,
II. darüşşifa,
III. medrese
kuramlarından hangilerinin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi Türklerin İslamiyet öncesi yaşam tarzı dikkate alınarak oluşturulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte Türk devletlerinde,
I. hâkimiyet anlayışı,
II. hukuk sistemi,
III. hükümdarlık alametleri
alanlarının hangilerinde değişim yaşandığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Ahi Teşkilatının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Selçuklu veziri Nizamüimülk, Siyasetname adlı eserinde "Herkesin ve bilhassa konu hakkında ihtisas sahibi olanların görüşleri alınmalıdır. Her bilginin birbirine zıt bile olsa fikrini ortaya koyması, doğrunun ortaya çıkması için gerekmektedir.” demiştir.
Nizamülmük bu ifadesiyle aşağıdaki olgulardan hangisinin önemini vurgulamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Çaka Beyliği
II. Karahanlılar
III. Türkiye Selçukluları
Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinden hangilerinin ordu yapısında donanma olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Türk - İslam devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin mülk arazi olarak kullanıldığı savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdaki edebî eserlerden hangisi Anadolu’daki Türk edebiyatının örnekleri arasında yer almamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)