KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Islam Devletleri Test4


Soru 1

Selçuklularda uygulanan ikta sisteminin aşağıdaki alanlardan hangisi ile doğrudan ilgili olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Memlükler
II. Akşitler
III. Harzemşahlar
Yukarıdaki Türk İslam devletlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti ile siyasi ilişkilere girdiği söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Anadolu’da XI. ve XIII. yüzyılları arasında bilim ve düşünce hayatında durgunluk yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan 1040 Dandanakan Savaşı’ndan sonra Tuğrul Bey’in kendi adına hutbe okutması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Kayseri’deki Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Büyük Selçuklu Devleti’nde melik denilen sultan çocukları, atabey denilen hocalar eşliğinde eyaletlere vali olarak gönderilmişlerdir.
Büyük Selçuklu Devletinin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Anadolu’daki ticari hayatı geliştirmek amacıyla doğrudan aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Türk İslam devletlerinde, İslam kültürünün etkisiyle resim ve heykel sanatlarının gerilemesi üzerine,
I. hat,
II. minyatür,
III. tezhip
sanatlarından hangilerinin geliştiği savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Anadolu Selçuklu Devletinde donanma komutanı aşağıdaki isimlerden hangisi ile anılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Hanlar ve kervansaraylar, Selçuklu sanatının gücünü ve Selçuklu yönetim anlayışını gösteren önemli eserlerdir. Bu yapılar yolların emniyetini sağlamak ve ticaret hayatını canlandırmak için yapılmıştır.
Bu bilgilere göre
I. Feodal yapı güçlenmiştir.
II. Mimari gelişme göstermiştir.
III. Ekonomi geliştirilmeye çalışılmıştır,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Anadolu Selçukluları Döneminde Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi yerleşim merkezlerinin gelişmesinde,
I. verimli topraklara sahip olmaları,
II. Türkmenlerin buralara yerleştirilmeleri,
III. ticaret yolları üzerinde bulunmaları
durumlarından hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı seferlerin dini sonuçları arasında,
I. kast sisteminin ortaya çıkması,
II. halifenin Fatimi baskısından kurtarılması,
III. Kuzey Hindistan’da İslamiyet’in yayılması
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Türk İslam edebiyatının ilk örneklerinden sayılan Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig adlı eser hangi alfabe ile yazılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Esnaf örgütü olan Ahi Teşkilatının,
I. toplumsal,
II. ekonomi,
III. yargı
alanlarından hangileriyle ilişkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)