KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Islam Devletleri Test5


Soru 1

Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türklerin İslamiyete geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Selçuklularda,
I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması,
II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
III. din işlerinin halifeye,, dünya işlerinin sultana ait olması
durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Hasankeyf Harabeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Selçuklular, bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları hanedanın erkek çocuklarının yanına Atabey unvanlı kimseler verirlerdi. Bunlar, devlet ve askerlik işlerinde iyi yetişmiş, deneyimli kimselerden seçilirdi. Atabeyler hanedanın erkek çocuklarını idarecilik ve askerlik konularında en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırdı.
Bu yöntemle,
I. hanedanın erkek çocuklarına devleti yönetme konusunda deneyim kazandırmak,
II. atabeylerin kuvvet sahibi olmalarını sağlamak,
III. taht kavgalarını önlemek
durumlarının hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Cizye
II. Haraç
III. Öşür
Yukarıdaki vergilerden hangileri Türk-İslam Devletlerinde yalnız Müslüman olmayanlardan alınan vergilerdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Cami
II. Darüşşifa
III. Medrese
Yukarıdaki yapı türlerinden hangileri külliyede yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Değerli madenlerden kesilmesi
II. Belirli ağırlıklarda olması
III. Tüm para birimlerinin aynı değerde olması
Yukarıdakilerden hangileri Selçuklu paralarının özelliklerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Aydınoğulları
II. Menteşeoğulları
III. Karamanoğulları
Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin donanmaları vardı?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Devlet yönetim ini hanedanın erkek çocuklarına öğretmeyi amaçlayan atabeylik, aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi zamanında ortaya çıkmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Bizanslılar
II. Moğollar
III. Safeviler
Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçukluları ile çağdaştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları Döneminde şehirlerde oturan esnaf teşkilatının üyesi konumundadır?

A)
B)
C)
D)
E)