KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turkiye Tarihi Test1


Soru 1

I. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuşlardır.
II. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermişlerdir.
III. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
IV. Büyük Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.
V. Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılması ile kurulmuşlardır.
Yukarıda ilk Türk Beylikleri ile ilgili olarak verilenlerden hangileri yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Rükneddin Süleyman Şah’ın Saltuklulara son vermesi
II. I.Alaaddin Keykubat’ın Mengüceklere son vermesi
III. II.Kılıçarslan’ın Danişmentlilere son vermesi
Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan İlk Türk beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Anadolu’nun fethini gerçekleştirmek
II. Haçlı Seferlerini önlemek
III. Taht üzerinde hakkı olanları merkezden uzaklaştırmak
Yukarıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın, Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah’ı Anadolu’ya göndermesinin nedenlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. İtalyan, Fransız ve Yahudilerden bazı grupların Antalya ve Kayseri gibi şehirlere yerleştirilmeleri
II. Antalya, Alanya, Sivas gibi şehirlerin alınması
III. Kervansarayların yapılması
IV. Sigorta sisteminin uygulanması
Türkiye Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için yukarıdaki çalışmalardan hangilerini uyguladığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türkiye Selçuklu Devleti’nde iki kez tahta çıkan ………….. zamanında Antalya ve Samsun alınmış, Venediklilerle ilk defa ticaret anlaşması imzalanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ülke topraklarının kayıt defterlerini tutan “has ve ikta” lara ait kararları düzenleyen divan aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Avrupa’da ilk kez kral ve imparatorların Haçlı Seferleri’ne katılmalarına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Türkiye Selçuklu Devleti tarafından kazanılması ile Anadolu’nun Moğol istilası’na açık hâle geldiği söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Gıyasettin Keyhüsrev Döneminde,
I. Bizans’tan Samsun’un ele geçirilmesi,
II. Antalya’nın fethedilerek donanmanın oluşturulması,
III. Venediklerle ticaret antlaşmalarının imzalanması
gelişmelerinden hangilerinin devletin ekonomik alanda güçlenmesinde etkisinin olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında doğudan gelen Türkmen nüfusunda önemli bir artış görülmesinde Moğol istilasının etkisi büyük olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)