KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVII Yuzyilda Osmanli Devleti Test1


Soru 1

XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.
Buna göre;
I. Osmanlı’nın siyasi gücünün azaldığı
II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hale geldiği
III. Osmanlı’nın Avrupa’dan ekonomik destek aldığı
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

XVII. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

• Islahat hareketlerine girişen ilk padişahtır
• Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür
• Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırmıştır
Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

II. Osman’ın Hotin Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’
Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık vermesinin nedenlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

IV. Murat,devletin kötü gidişatının nedenlerine ve buna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı.
Buna göre:
I. Koçi Bey
II. Katip Çelebi
III. Humbaracı Ahmet Paşa
devlet adamlarından hangilerinin bu raporları hazırladığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

IV. Murat içkiyi, tütünü ve gece sokağa çıkmayı yasaklatmış; kahvehaneleri kapattırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

IV. Murat döneminde İran ile yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

IV. Murat döneminde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır.
Buna göre;
I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığı
II. Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığı
III. Devletin eski gücüne kavuşturulduğu
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)