KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVII Yuzyilda Osmanli Devleti Test3


Soru 1

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde iltizam usulünde değişiklik yapılarak mukataa arazilerin vergilerini toplama hakkı mültezimlere birkaç yıllığına değil sürekli olarak verilmeye başlanmıştır.
Bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda yazılan Seyahatname adlı eserin yazarı olan gezgin ve kâşif aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler,
I. yönetim,
II. siyaset,
III. askerlik
alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını kaybetmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında kapitülasyonlar sorun olmadığı hâlde, XVII. yüzyılın sonlarına doğru sorun olmuştur.
Bu açıklamaya göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak,
I. Avrupa devleti sayılmıştır.
II. Kapitülasyon antlaşmalarını yaptığı devletler karşısında siyasi açıdan zayıflamıştır.
III. Azınlıkların ticaret yapmasına XVII. yüzyılda izin verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda,
I. devşirme sistemi,
II. medrese eğitimi,
III. vakıf sistemi
alanlarının hangilerinde gözle görülür bozulmalar meydana gelmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Celâli İsyanlarının nedenleri arasında,
I. iltizam sisteminin kaldırılması,
II. savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması,
III. halkın ödeme gücünün azalması
durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun ve merkezî yönetimin zayıflamasına paralel olarak,
I. cebelü sayısı,
II. ayanların gücü,
III. yeniçerilerin baskısı
durumlarının hangilerinde azalma olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı DevletPnde Celâli İsyanlarının bastırılması için isyancıların bazıları öldürülmüş, bazılarına da rütbe ve makamlar verilmiştir.
Böyle bir tutumun,
I. isyanların sona ermesi,
II. ıslahat hareketlerinin bitmesi,
III. benzer isyanların çıkması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı İmparatorluğumun sınırları XVII. yüzyılın sonlarına kadar genişlemiştir.
Bu bilgiye göre,
I. Osmanlı ekonomisinin gelir ve gider dengesi değişmiştir.
II. Ülke genelinde otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.
III. İdari birim sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl Osmanlı ıslahatçıları arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde XVII. yüzyılda aşağıdaki alanların hangisinde duraklama ve aksaklık en az olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Osmanlı Devletinde,
I. Trabzon,
İL Manisa,
III. Amasya
şehirlerinden hangileri şehzade sancağı olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlara aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ulaşmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)