KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XVII Yuzyilda Osmanli Devleti Test4


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemine girmesinde herhangi bir etkisi olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Rüşvet ve iltimasın giderek yaygınlaşması
II. Dördüncü Mehmet’in ayaklanan yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
III. Köylünün toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalması
Yukarıdakilerden hangileri halkın devlete olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devletinde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasında Coğrafi Keşiflerin herhangi bir etkisi olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Karayazıcı
II. Kalenderoğlu
III. Baba Zünun
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde yaşanan Celâli Ayaklanmalarındandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Dirlik topraklarının dağıtılmasında usulsüzlüklerin yaşanması
II. Yeniçerilerin sayılarının artması
III. Devletin nakit para ihtiyacını karşılamak için tımarları iltizama vermesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı eyaletlerinde uygulanan tımar sisteminin bozulma nedenlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

İran ile Osmanlı Devleti arasında Zagros Dağlarının sınır olmasına karar veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemini sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda,
I. İngiltere,
II. İran,
III. Avusturya
devletlerinden hangileriyle herhangi bir antlaşma imzalamamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşanan ıslahatların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olarak gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Köylerden şehirlere göçün hızlanması
II. Yeniçerilerin yönetimde etkin hâle gelmesi
III. İşsizliğin artması
XVII. yüzyıl Osmanlı ülkesinde yaşanan yukarıdaki durumlardan hangilerinin doğrudan toplumsal düzeni bozan sonuçlar doğurduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Yeniçeri sayısı
II. Padişah değişikliği
III. Eyalet askerlerinin sayısı
Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetimin zayıflamasına paralel olarak yukarıdakilerden hangilerinde bir artışın yaşandığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşanan Celâli Ayaklanmalarımın nedenleri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Avrupa’dan borç para almak
II. Saray masraflarını kısmak
III. Gelir-gider açığını kapatmaya çalışmak
Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyıl sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ekonomiyi düzeltmek adına attığı adımlardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin I. Ahmet Dönemi uygulamaları arasında olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)