KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XX Yuzyilda Osmanli Devleti Test1


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın özel nedenleri arasında gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı’nda başarıya ulaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Mondros Ateşkesi’nden sonra Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından oluşturulan Hareket Ordusu, aşağıdaki Babıali Baskını’nı yapmakgelişmelerden hangisinde aktif rol üstlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Milli Mücadele Döneminde İzmir ve çevresindeki Türk nüfusunun daha fazla olduğu,
I. Doktor Esat Işık Raporu,
II. General Harbourd Raporu,
III. Amiral Bristol Raporu
belgelerinin hangilerinde belirtilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
II. Milli Kongre Cemiyeti
III. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
Yukarıdaki milli cemiyetlerden hangilerinin işgallere karşı basın ve yayın yolu ile de mücadele ettikleri söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz’de ve Ege Bölgesi’nde İtalya’yı desteklerken Ocak 1919’da yapılan Paris Barış Konferansinda Yunanistan’ı desteklemiştir.
Bu gelişmenin yaşanmasında,
I. İngiltere’nin Batı Anadolu’da güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi,
II. İtalya’nın Osmanlı Devleti yanlısı olması,
III. Rusya’nın İtalya’yı desteklemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson kendi adıyla anılan ilkelerini yayınlamakla,
I. Milletler Cemiyetinin yöneteceği devletleri saptama,
II. Avrupa devletlerinin siyasal rejimlerini belirleme,
III. yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını belirleme
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalışmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Milli cemiyetlerin özellikleri arasında,
I. Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi’ye göre kurulmaları,
II. bölgesel olmaları,
III. bölgelerinin Türklüğünü savunmaları
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Mondros Ateşkes Antlaşmasindan sonra Anadolu’da yapılan işgallere,
I. Rusya,
II. İtalya,
III. Fransa
devletlerinden hangileri katılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Yunanistan’ın İzmir’i işgalinden sonra,
I. işgallerin kalıcı olduğunu anlayan Türk milletinde millî bilincin uyanması ve Kuvayımilliye ruhunun doğması,
II. Kıbrıs Adasinın İngiltere tarafından işgal edilmesi,
III. Wilson İlkelerinin yayımlanması
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Mondros Ateşkes Antlaşmasindan sonra faaliyet gösteren
I. Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri,
II. Mavri Mira Cemiyeti,
III. Göçmenler Komisyonu
kuruluşlarından hangilerinin Anadolu’daki Rum sayısını artırarak eski Bizans’ı yeniden kurmak için çalışmalarda bulunduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)