KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XX Yuzyilda Osmanli Devleti Test3


Soru 1

Osmanlı Devletinde İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin çalışmalarının etkisi olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Birinci Dünya Savaşfnda Osmanlı Devleti,
I. Kafkas,
II. Kanal,
III. Çanakkale
cephelerinden hangilerinde taarruz girişiminde bulunmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra olmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Kilikyalılar Cemiyeti Çukurova ve Adana bölgesini,
I. Fransız,
II. Ermeni,
III. İtalyan
güçlerinden hangilerine karşı savunmuşlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Etnik-i Eterya
II. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
III. İslam Teâli Cemiyeti
Mondros Ateşkesinden sonra kurulan yukarıdaki cemiyetlerden hangileri kurtuluşun ancak padişah ve halifeye bağlılıkla sağlanacağını savunmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Osmanlı Devleti,
I. Bosna Hersek,
II. Bulgaristan,
III. Makedonya
topraklarından hangilerini Balkan Savaşlarında kaybetmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Amiral Bristol
II. General Milne
III. General Harbourd
IV. General Tovvnshed
Kurtuluş Savaşinda yukarıdakilerden hangileri Türk-Yunan askeri güçleri arasında bir hat çekilmesini önermiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşında Enver Paşanın Kafkas Cephesinde Sarıkamış taarruzunu düzenlemekteki beklentilerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

L Suriye
II. Kutül Amara
III. Süveyş Kanal Harekâtı
Osmanlı ordusu I. Dünya Savaşında, yukarıdakileri hangilerinde İngilizleri yenerek İngilizlerin prestijini sarsmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşında,
I. Alman generallerin Türk ordusunu idare etmelerine karşı çıkması,
II. Tekirdağ’da yeni bir tümen kurması,
III. Veliaht Vahdettin ile Almanya gezisine katılması
faaliyetlerinden hangileri milli çıkarları ve milli ordu anlayışını ön planda tuttuğunu gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Osmanlı Devletinde İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulan Hürriyet ve İtilaf Partisi, Milli Mücadele Döneminde,
I. Teal-i İslam,
II. Milli Kongre,
III. İngiliz Muhipleri
cemiyetlerinden hangilerini desteklemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Çanakkale Savaşında Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemalin Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnundaki başarıları,
I. İstanbulun işgalinin gecikmesi,
II. Rusyada Bolşevik ¡htilalinin hızlanması,
III. Anlaşma Devletlerinin Gelibolu Yarımadasını boşaltması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşına girmesi, savaşın gidişatını değiştirmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

18 Ocak 1919 tarihinde I. Dünya Savaşinda yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını saptamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)