KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XX Yuzyilda Osmanli Devleti Test4


Soru 1

I. Osmanlı Devletinin Balkanlarda uğradığı yenilgi
II. İtalyanın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı
III. Milliyetçilik akımının etkileri
Yukarıdakilerden hangileri 1911 de Trablusgarpta başlayan Osmanlı - İtalya mücadelesinin nedenlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü kabul eden İngiltere ve Fransanın I. Dünya Savaşı sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devletini parçalamaları,
I. Batılı devletlerin ham madde ve pazar ihtiyaçlarının artması,
II. İtalyanın İttifak Blokundan ayrılması,
III. İttihat ve Terakkili subayların Osmanlı iktidarını ele geçirmeleri
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Balkan Savaşı, aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisinin Osmanlı Devletine saldırısıyla başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

İtalya, aşağıdakilerden hangisiyle Doğu Akdenizdeki önemini artırmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Japonya
II. ABD
III. Yunanistan
Yukarıdaki devletlerden hangileri I. Dünya Savaşina, savaşın başlamasından bir süre sonra dahil olmuşlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Reval Görüşmeleri aşağıdaki devletlerden hangi ikisi arasında yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Brest - Litowsk
II. Mac Mahon
III. Nöyyi
Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini paylaşmak için imzaladıkları gizli antlaşmalardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin ABD Başkanı Wilsonun ilan ettiği ilkeler arasında olduğu savunulamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonucunda,
I. Arnavutluk,
II. Girit,
III. Kırklareli
topraklarından hangilerini kaybetmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Kafkas Cephesinde etkin hâle getirilmeye çalışılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı sırasında açtıkları,
I. Irak,
II. Hicaz - Yemen,
III. Çanakkale
cephelerinden hangilerinde Rusya’ya yardım gönderme amacı etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

23 Ocak 1913’te yaşanan bir darbe ile istifa eden Kâmil Paşa’nın yerine aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sadrazamlığına getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Çarlık Rusya
II. Avusturya - Macaristan
III. Polonya
Yukarıdakilerden hangilerinin I. Dünya Savaşı sırası ve sonunda yıkılan devletler arasında olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Olası bir galibiyet ile Yunan megalo ideasını engelleyebilmek
II. Yeni sömürgeler elde edebilmek
III. Edirne ve Kırklareliyi geri almak
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme sebeplerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)