KPSS Tarih

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

XX Yuzyilda Osmanli Devleti Test5


Soru 1

İtalya, Trablusgarpta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizindeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Adayı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devletine karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.
Bu durumla ilgili olarak ;
I. İtalya Akdenize egemen olmak istemektedir.
II. Balkan Devletleri. Osmanlı Devletinin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalyanın, Osmanlı Devletinin topraklarıyla ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan sonra,
I. İtalyaya bırakılan İzmirin, İngilterenin desteğiyle Yunanistana verilmesi,
II. Rusyanın savaştan çekilmesi,
III. Bulgaristanın savaştan çekilmesi
durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik olduğunu gösterir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı Devleti,
I. Bosna Hersek,
II. Mora,
III. Makedonya
topraklarından hangilerini Balkan Savaşlarında kaybetmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Enver Paşanın Birinci Dünya Savaşında Sarıkamış harekati beklentilerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

İtalyanın Trablusgarpa saldırmasında,
I. Rönesans hareketlerinin İtalyada başlaması,
II, İtalyanın siyasi birliğini geç tamamlamış olması,
III. Fransa ve İngilterenin Kuzey Afrikada sömürgelerinin olması
durumlarından hangilerinin etken olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti,
I. Galiçya,
II. Makedonya,
III. Çanakkale
cephelerinin hangilerinde kendisini savunmak için savaşmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre, Osmanlı Devletinin elindeki bütün savaş esirleri serbest bırakılacak, buna karşılık Osmanlı esirleri Anlaşma Devletlerinin denetiminde kalacaktı.
Bu hükmün,
I. taraflar arasında eşitlik,
II. farklı etnik grupları barındırma,
III. Sevr Antlaşmasını imzalama
durumlarından hangilerine karşı bir tutumun göstergesi olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Makedonya
II. Batı Trakya
III. Doğu Trakya
Osmanlı Devleti, yukarıdakilerden hangilerini Balkan Savaşları sonunda kaybetmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Balkan Savaşının nedenlerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Birinci Dünya Savaşının nedenlerinden biri olan devletler arası çıkar çatışmalarının,
I. silah teknolojisinin gelişmesi,
II. devletlerin bloklara ayrılması,
III. ham madde kaynaklarına gereksinimin azalması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Boğazların her devlete açık olması
II. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesin egemenlik hakkı tanınması
III. Kapitülasyonların tamamen kaldıniması
Yukarıdakilerden hangileri, Wilson İlkelerinde yer alan Osmanlı Devletiyle ilgili maddeler arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Çanakkale Savaşının kazanılmasının,
I. Kafkas Cephesinin açılması,
II. Bulgaristanın Anlaşma Devletleri yanında yer alması,
III. Birinci Dünya Savaşının uzaması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)