KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Anlatim Bozukluklari Test1


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Yazar, bu yapıtı ekonomik zorlukların(I) üstünden(II) gelebilen bir sevdanın büyüklüğünü(III) anlatmak için(IV) yazdığını belirtmişti(V)
Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Yaralıları enkaz altından çıkarmak için, herkes oldukça zor, yorucu, güç şartlarda sabaha kadar hiç durmadan aralıksız çalıştı.
Bu cümlede gereksiz kullanılmış sözcükler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Sezai Bey, yurtdışına yaptığı uzun süreli iş gezintilerinden çok sıkılmış.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Divan şiirindeki anlam ve ahenk güzelliğinin farkına varan hiç kimse, bir daha bu şiirden vazgeçemezler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)
B)
C)
D)
E)