KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Cumle Anlami ve Yorumu Test1


Soru 1

(I) Hiç unutmam, bir eylül sabahıydı ve dışarıda hafif yağmurlu bir hava vardı. (II) Biraz dolaşmak için sahile inmiştim. (III) İskeleden vapurlar kalkıyordu birbiri ardınca. (IV) Hiç kavuşamayacaktı ayrılanlar belki de bir daha veya kavuşanlar ayrılmayacaktı. (V) Ağlayanlar ve gülenler bir aradaydı iskelede, her zaman olduğu gibi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık söz konusudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Hayat, bir anda yazın içinde kışı; kışın içinde yazı yaşatabilir.
Bu cümleyle aşağıdakilerin hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Kendi içinize ne kadar çok yolculuk yaparsanız, başkalarına o derecede yaklaşırsınız.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

(I) Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki, ben öncelikle bir yazarım, eleştirmen değilim. (II) Öykücülükte iyice ustalık kazandıktan sonra, bazı yayıncıların isteklerini geri çevirmedim. (III) Genç öykücülerin yapıtlarını değerlendiren yazılar da kaleme aldım. (IV) Benim düştüğüm yanlışlara genç yazarların düşmesini istemediğimden yazdım bu yazıları. (V) Gençlerin yazılarıma bakarak yanlışlarını düzelttiğini görürsem kendimi mutlu sayacağım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri cümlesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

(I) Sanatçı ilk kişisel sergisini geçtiğimiz günlerde açtı. (II) Tablolarında insanoğluna yüzyıllardır yararlı olan atlarla ilgili duygularını yansıtıyor. (III) Bu tablolardaki atların yanında hiç insan figürü kullanmamış. (IV) Atların gözlerindeki hüzün, insanı oldukça etkiliyor. (V) Sanatçı bu resimlerinde öncekilere göre oldukça canlı renkler kullanmış.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

(I) Sait Faik hikâyeleriyle düşünür, hikâyeleriyle felsefe yapar, resim yapardı. (II) O, hikâye içinde düş söyler, dert söyler, umut söylerdi. (III) O, Türk hikâyeciliğinin daralmış sınırlarını aşmış, idealize edilmiş masallardan onu kurtarmıştı. (IV) O, bir insan olarak sevdiği küçük insanların, balıkçıların, motor işletenlerin günlük yaşamından kesitler yansıtırdı. (V) Hikâyeden konuyu kaldıran yazarın anlaşılamamaktan dolayı yeni nesillerce ilgi görmeme ihtimali ürkütmüyor değil insanı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kaygı dile getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan “Ne kadar?” sorusunun yanıtı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “arasöz” vardır?

A)
B)
C)
D)
E)