KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Cumle Anlami ve Yorumu Test2


Soru 1

(I) Ilgaz Dağı’nın eteğine yaklaştığımızda akşam olmak üzereydi. (II) Bir şelalenin billur sularıyla dönen değirmenin manzarası harikaydı. (III) Su oluklarından buzlar sarkmaktaydı. (IV) Etraf gökyüzüne yükselen kaleler gibi dağlarla çevrilmişti. (V) Karşımızda, batmakta olan güneşin kızıllığını yansıtan, muhteşem bir dağ manzarası duruyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

(I) Cahit Sıtkı Tarancı nın çeşitli yayınevleri tarafından parça parça yayımlanan öyküleri, ilk kez bir araya getirildi. (II) “Gün Eksilmesin Penceremden” adıyla çıkan kitaptaki öyküler, Tarancı nın sadece iyi bir şair değil, aynı zamanda iyi bir öykücü olduğunu da gösteriyor. (III) Bu öykülerdeki en büyük ustalık, son derece doğal olan giriş bölümleridir. (IV) Selam verir gibi girer öyküye Cahit Sıtkı, öylesine doğal ve yalın. (V) Tıpkı şiirleri gibi, okurları şaşırtan özellikleri var öykülerinin.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, söyleyenin kişisel düşüncesine yer verilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Bir şiirin ne kadar okuru varsa, o kadar da anlamı var demektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

(I) Denemeci, her tümcesini pırıl pırıl işlemek zorundadır, hiçbir zaman vurdumduymaz bir dil işçisi olamaz. (II) Çalıştığı alan, hitap ettiği okur kitlesi üstün bir başarı ister ondan. (III) Denemeci, okuyucuya zaman zaman ilginç bilgiler sunsa bile, asıl amacı okuyucuyu düşündürmektir. (IV) Konu seçiminde olduğu gibi anlatımda da özgürdür denemeci. (V) Anlaşılır olmak kadar, özgünlük de denemecinin ilk hedeflerindendir. (VI) Yani, okurun denemeciden beklentileri öteki türlerde yazanlara göre çok fazladır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir önceki yargının gerekçesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geleceğe yönelik bir eylemden söz edilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin, eylemin yapılışına tanık olmadığı anlaşılmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemler, aynı kişiler tarafından yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin karşılıklı yapıldığı anlatılmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemde karşılıklı yapma anlamı yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)