KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Cumle Anlami ve Yorumu Test3


Soru 1

Sanat eseri, sanatçının dünya görüşüne, düşünce tarzına ve üslûbuna bağlı olarak değerlendirilmemelidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

(I) Geçmişle ilgisini kesen bir sanat eseri evrensel boyutu yakalayamaz. (II) Evrensel sanat eserlerine baktığımız zaman onların temelinde eski kültürleri iyi özümsedikleri ve bu kültürlerin harcı oldukları görülür. (III) Eski kültürü yaşatmaya, onu eserlerinde malzeme olarak kullanmaya çalışanlara söylenecek sözüm şudur: Dünya sizi dışlar. (IV) Geçmişe bağlanıp kalmak ayrı, faydalanmak ayrıdır; ondan faydalanmaya evet; ama onu olduğu gibi tekrarlamaya hayır. (V) Kalıcı olan sanat eserleri geçmiş kültürü iyi özümseyenler ve ondan faydalananlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca diğerleriyle çelişir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle ilgili değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Dünya koşuyorken yolun ortasında yatılmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Gerçek dostluk fosforlaşma gibidir, çevremizi karanlık sarınca iyice parlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Gerçekten büyük olan bir şair, kendi dilini büyük bir dil yapan kişidir.
Bu cümleyle anlamca özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Ahlâkın en temel ilkesi; “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma”dır.
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Şiiri; içimden gelen sesi, hiçbir kural gözetmeden mısralara aktarma sanatı olarak görürüm.
Bu yargıyı kendine temel ilke edinen şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Eğitimde en önemli olan şey uygulamadır; öğrenme bununla olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Yazılarıma çoğu zaman önemsiz gibi görünen, küçük bir duygudan yola çıkarak başlarım.
Bu sözü söyleyen kişinin en belirgin niteliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)
B)
C)
D)
E)