KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Cumle Anlami ve Yorumu Test4


Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.” yargısıyla çelişir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

(I) Fuat Köprülü çok iyi biliyor Türk Edebiyatını. (II) Sadece çağdaş, kendi yaş grubunu değil. (III) Türk edebiyatının, Türkiye dışında kalanlarını da biliyordu. (IV) Türk edebiyatının kültürünü bilenlerin çok sayıda olduğunu sanmıyorum. (V) Birçok araştırmacı belirli alanlarda yoğunlaşmıştı.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “zannetme” anlamı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Onun öyküleri fotoğrafik gerçekleri yansıtmaz.
Bu cümlenin anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Sanata saygılı olan toplumlarda kültür ve medeniyet gelişir.
Bu cümleyle söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı” anlamı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

(I) Sait Faik‟i mayıstan mayısa hatırlarız. (II) Sait Faik, hiç şüphesiz Türk edebiyatının en iyi hikayecilerinden biridir. (III) Öyle olsa onu mayıstan mayısa değil, her zaman hatırlamamız gerekir. (V) Sait Faik‟i mayıs ayında gündeme getirilen, onun adına düzenlenen hikâye yansımasıdır.
Bu parçada anlam akışına göre “Ama onu mayısta hatırlamamızın sebebi bu değildir.” cümlesi, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

(I) Sahile bir ay ölüsü vurdu dün. (II) Bugün de bir kuyruklu yıldız. (III) Gitgide boşalıyor evren. (IV) Bilgiler çoğaldıkça boşluk da çoğalacak; her şey değersiz, battal kalacak. (V) Bir tek düşünce yaşayacak. (VI) O boşlukta yalnız hayatın anlamı kalacak.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “Bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeyin gerçekleşmesine bağlı olduğu” vurgulanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Tanzimat dönemi hikayelerinde genellikle sosyal sorunlar ön plândadır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye yakın değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

(I) Böyle zamanlarda kendisini içgüdülerine bırakıyordu. (II) Kendini yönlendiremediğinden içgüdüleriyle hareket ediyordu. (III) Duygularının kendisini sürüklediği noktaya gelmişti. (IV) Duygusal yoğunlukla aklıyla karar veriyordu. (V) Her karar onu farklı bir yerlere götürüyordu.
Bu parçadaki numaralamış cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır?

A)
B)
C)
D)
E)