KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Dil Bilgisi Test1


Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Gökyüzünü beyaz bir bulut kümesi kapladı
İnsanlar huzur içinde yaylalara yayıldı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde adıl yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir adıl kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden adıllar bir arada kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük adılı, eylemi kişi yönünden pekiştirmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Kim(I) bilir ne(II) oldu ne bitti ben yokken
Baktım ki tabiat o değil, başkasıdır(III)
Nereden(IV)
esiyor bu şerbet gibi hava, nereden
Çiçek açmış ağaç hangi(V) kızın rüyasıdır
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Işıktır bana bir tebessümün
Kendimi kaybederim sen gülünce
Kimseyi görmez gözüm buralarda
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç görevinde bir sözcük yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi hem durum hem de zaman yönünden belirten sözcükler kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)