KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Dil Bilgisi Test2


Soru 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Niteleme sıfatları, çekim eki alarak veya almadan niteledikleri ismin yerine geçecek şekilde kullanılabilir. Bu tür sözcüklere “adlaşmış sıfat” denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük adlaşmış sıfattır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geç” sözcüğü ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile (-la, -le)” ilgeci cümleye “sayesinde” anlamı katmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki dizelerde bulunan altı çizili sözcük ya da söz grubunda edat (ilgeç) yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” edatı kendinden önceki sözcükle birleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfatları birbirine bağlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Babasından kalan para ancak yetiyordu.
II. Şiirde kalıcılığı ancak özgün şairler yakalar.
III. Ben de sizinle gelmek isterdim ancak toplantım var.
IV. Ailesini ancak tatilde ziyaret edebiliyordu.
V. Bu köye gitmek için ancak sabah saatlerinde araba bulabilirsiniz.
“Ancak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Oysa(I) sesini isitmisti bütün yıldızlar
Samanyolu şenindi çünkü(II)
Denizler ve dağlar seni(III) söylerdi
Bir çoban(IV) değneği bir derviş nefesi
Uyandırırdı(V) çiğdemleri
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri aynı görevdedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, ötekilerden farklı bir ad tamlamasıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Ankara Kalesi’nde(I) bir eski çalar saat(II) bilmem kaça vuruyordu
Bu cümlede numaralanmış tamlamaların türü, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)