KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Dil Bilgisi Test3


Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem karşılıklı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılış zamanı da belirtilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Yağışlı(I) bir sonbaharda onu görmek için uzun(II) bir yolculuktan sonra Ankara‟ya vardı. Ankara‟nın sessiz(III) sokaklarında gezip sıcak(IV) bir çay içtikten sonra kızın(V) evine gitti.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismin niteliğini
bildirmemektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin niteliğini bildiren sözcük kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Değişimin(I) hakim olduğu yasayış(II), düşünce, davranış, alışkanlık(III) biçimleri okul kültürünü baskın(IV) şekilde yönlendirmektedir(V).
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Genç(I) insanların profiline baktığımızda okulların(II) kültür aktarımında(III) başarılı(IV) olmadığı ortadadır(V).
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismi nitelemektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

(I) Yer yer heyelandan uçmuş yolları geçtikten sonra vardık Uzungöl‟e. (II) Dağların arasına sıkışmış, yeşillerin kuşattığı bir küçücük göl karşıladı bizi. (III) Anlatıldığına göre derenin önünü kapayan heyelan, suyun birikmesine neden olmuş. (IV) Böylelikle Uzungöl ortaya çıkmış. (V) Bunu öğrenince iyi ki heyelan olmuş burada dedim içimden.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri devrik cümle değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin durumunu bildiren bir sözcük kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan belli değildir?

A)
B)
C)
D)
E)