KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Dil Bilgisi Test4


Soru 1

“İle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Elbisesini fırçayla temizledi.” cümlesindeki görev ve anlamıyla kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılış zamanıyla söylenme zamanı aynıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin niteliğini bildirmemektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Misafirlerine karşı çok çirkin konuştu.
II. Bu çocuk o kadar da çirkin değil.
III. Çirkin bir kızla birlikte oluyor.
IV. Her çirkin kendi kusurunu örtmeye çalışır.
V. Çirkin davranışlarıyla çok tepki çekti.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “çirkin” sözcüğü eylemin durumunu bildirmek amacıyla kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ve” bağlacı nitelik bildiren sözcükleri bağlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma seslerden türemiş, çekimli bir eylem yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiil “birliktelik” anlamı vermektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi (eylemi) yapan belli değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad iki niteleyici sözcük almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde “güzel” sözcüğü zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)