KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Dil Bilgisi Test5


Soru 1

Akşam oturmasına(I) gidilen(II) bir evden daha bir saat bile oturulmadan(III) hem de çaylar yarıda bırakılarak kalkılmışsa(IV) mutlaka bir sebebi olmalıydı(V).
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi gereklilik anlamı vermektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla yargı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman” kavramı vurgulanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Kişiler, sık sık karşısındakiler tarafından anlaşılmadıklarından şikâyetçi olurlar. Sizin de anlaşılmadığınızı hissettiğiniz zamanlar oldu mu?
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Yüzünün(I) nasıl sarardığını, gözlerinin(II) nasıl içinden yandığını, bu sert ve durgun(III) asker vücudunun içinde nasıl bir volkan(IV) kaynadığını düşünüyorum(V).
Bu cümlede numaralı sözcüklerden hangisi nitelik bildirmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yargı yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Sıcacık(I) günlerde şehirden uzakta(II) yüksek tepeden çadırımı seyrediyorum(III). Dedelerimin aziz yurdu(IV) çadır… Toprağa çakılı her kazığında tarihe yer etmiş bir olayın(V) izini buluyorum.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi nitelik bildirmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok topluluk adı kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde “-dan” eki, sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştirmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir isim anlam genişlemesine uğrayarak soyutlaşmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece “ne” sorusuna cevap veren bir öğe ve yüklemden oluşmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)