KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Paragraf Test1


Soru 1

(I) Edebiyata konu olan şeyler, bir bakıma edebiyatın hammaddesidir. (II) Sanatçı, yapıtında bu hammaddeyi kendine göre zenginleştirir. (III) Sanatçı, bu türler içinde, kendine özgü bir üslupla konularını işler. (IV) Ele aldığı konuyu işlerken şiir, öykü, roman, tiyatro gibi türlerden yararlanır. (V) İşte, bu üslubun yanı sıra edebi yapıta konu olabilecek her türlü olay, düşünce ve hayal, edebiyatın içeriğini oluşturur.
Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Oysa okullarımızda hâlâ okuma ve yazmadan daha çok, ezbere önem verilmektedir.
II. Bir öğrenci de okuması gereken kitapları tekrar tekrar okuyarak, onları özetleyerek ve bizzat yazı yazarak düşünmeyi öğrenir.
III. Bir piyanist, başkalarının çaldıklarını dinleyerek değil, enstrümanıyla tekrar tekrar egzersiz yaparak yetişir.
IV. Uzun lafın kısası, çocuklarımıza kazandırılacak öncelikli donanımlar; kitap okuma, yazı yazma ve nesnel olabilme yeteneğidir.
V. Ressam olmanın yolu da seyretmekten değil, tuval üzerinde defalarca çalışmaktan geçer.
Bu cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense, paragrafın hangi cümleyle başlaması uygun olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Çoğu doksan yaşında olan kararmış evler arasında yüz ellilik eski tüfeklere de rastlamak mümkün. Dar bir sokağın iki yanı boyunca, sohbet eden kafadarlar gibi dizilmiş evler, insanda fısıltıları duyma arzusu uyandırıyor. Yoldan geçen tıkırtılı bir at arabasıyla ya da annesinin çağrısına karşılık veren cılız bir çocuğun sesiyle uyanıyoruz şimdiki zamana. Yorulmadan, yarı baygın, saatlerce gezilebilir bu evler âlemi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Ben bu incelemeyi, öykücülüğümüzle ilgili bir kuşbakışı görüntü verebilmek için yaptım. Yayımlanan öykülerin genel görüntüsünü topluca yansıtmaktı hedefim. Bir yıl boyunca tüm yurtta yayımlanan öykülerle ilgili bir çalışmanın, bazı eksiklikler taşıması doğaldır. Bir de benim bu konunun uzmanı olmadığım düşünülürse... Ama genel olarak bakıldığında bu çalışmanın ciddi bir boşluğu doldurduğu da inkâr edilemez.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

O, denemeleriyle edebiyat tutkunlarının gönlünde taht kurdu. Deneme türünün sayılı ve saygın ustalarından biri olan sanatçının kitaplarında sahip olduğu derin kültürün izlerini gözlemlemek mümkün. Her ne kadar o; şiir, günlük, roman, sinema, eleştiri yazıları yazdı, resimle ilgilendi ve yayıncılık yaptıysa da asıl, usta işi denemeleriyle tanındı ve sevildi. Şiirlerinde olduğu gibi denemelerinde de güldürü unsurlarına yer verdi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Ben yaşamım boyunca dönüp arkasına bakmış bir insan değildim. Fotoğraf filan da toplamazdım. Sonra birer birer çevremdeki herkes gitmeye başladı. Arkada bıraktıkları fotoğraflar, resimler, mektuplar bana kaldı hep. Onlara bakarken, ne güzel insanlar olduklarını, nasıl bir sevgi ortamı içinde yaşadıklarını, nasıl dolu dolu insanlar olduklarını düşünürken bu işi yazıya dökmek, geleceğe taşımak tutkusuna kapıldım. Annemin öldüğü gecenin sabahı başladım yazmaya.
Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Biraz daha yol alınca Diclenin üzerinde tarihi bir köprü karşımıza çıktı. Tarihin ağır yükünü taşıdığından mıdır, köprü tarihten fırlamış yaralı bir asker figürü gibi duruyordu adeta. Daha sonra edindiğimiz bilgilerden anlıyoruz ki köprü, kemer açıklığı itibarıyla Ortaçağda yapılan köprülerinin en büyüğüymüş. Ortadaki büyük kemeri taşıyan iki orta ayağın arasındaki açıklık 40 metreymiş. Şu anda yıkılmamış olan doğudaki kemer, bizim de gördüğümüz hayret verici büyüklükteki kesme taşlardan örülmüş.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Kayseri, beş bin yılı aşkın geçmişiyle, Orta Anadolunun en eski ve köklü yerleşim merkezlerinden biridir. Kurulduğu tarihten bu yana onlarca medeniyete beşiklik etmiş, farklı birçok kültüre merkez olmuş önemli bir şehirdir. 10. yüzyılda Türklerin hakimiyetine giren Kayseri; Beylikler döneminde de Selçuklular ve Osmanlı zamanında da öneminden hiçbir şey kaybetmeden sürekli gelişerek, büyüyerek günümüze kadar gelmiştir.
Bu parçada Kayseri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)