KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Paragraf Test2


Soru 1

Çok eskiden tanıdığım bir dostumun, gazete yazılarını topladığı kitabının hemen ilk  sayfasında, şu içten ifadeler yer alıyor: “Bir gün için karalanıp gazetelere verilmiş bu yazıların bir değeri olmadığını biliyorum. Bunları bir kitapta toplamak aklımın ucundan bile geçmemişti. Ama eş dost beğenmiş, ille de hepsini bir arada görmek istemişler. Ben de bu dilekleri yerine getirmeye karar verdim. İşte elinizdeki yapıt, böylece ortaya çıkmış oldu.”
Bu parçada söz konusu yazarın, gazete yazılarını kitap haline getirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

(I) Onun eleştirmenliği sıra dışı bir eleştirmenlikti. (II) İzlenimci, öznel ve günden güne değişebilen bir eleştirmenlik... (III) Bir gün takdir ettiği bir yapıtı bir başka gün okumaya değer bulmayabilirdi. (IV) Eleştirisini eninde sonunda beğendim, beğenmedim çizgisine taşır ve kanısını çekinmeden dillendirirdi. (V) Beğeni, kişisel yargılardan kurtulamayan bir ölçüdür. (VI) Bu ölçü aynı zamanda eleştirmenlerin tek aracıdır. (VII) Eleştirmen, bir yapıtı değerlendirirken beğenilerinden yararlanmak zorundadır.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın hangi cümleyle başlaması uygun olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Şiir, benim için her zaman derin bir şaşırmadır. Şiirde dile gelen birçok şeyi, düzyazıyla anlatamam; ama bir ilhamla ortaya çıkan şiir, her zaman beni şaşırtmış: “Bunu ben mi söyledim!” diye kendime sordurtmuştur. Bu yüzden şiir, kalbimin derinliklerini, benim bile farkında olmadığım bir anda, ortaya koyma işidir. Diyebilirim ki şiir, kalbimin dile gelip kendini benimle paylaşmasıdır.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Klasik biçimiyle mektubun hayatımızdan çıkması kolay oldu. Ama mektup bir başka şeyi daha alıp götürdü: Pulları. Birçoğumuz için, mektubun yerine ulaşmasını sağlayan hizmetin ücretini ödeme şekli olmaktan öteye geçemeyen pul, ne çok anlamlar taşırdı oysa. Koleksiyoncular için milyarlarca lira hatta bazen parayla ölçülemez değeri vardı onun. Daha önemlisi o, bir tarih kitabı kadar tarafsız bilgi verirdi basıldığı dönemle ilgili. Bundan dolayı keşke pulu yaşatabilseydik, bu yeni çağda, diyorum kendi kendime.
Bu parçada pulla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Bir cami avlusundayız. Kalabalık gittikçe artıyor. Kurşun rengi bir hava... Soğuk bıçak gibi, insanın yüzünü kesiyor. Bir dostu son yolculuğuna uğurluyoruz. Gözyaşları, siyah gözlüklerin arkasına saklanmaya çalışılıyor. Başsağlığı dileklerini kabul ediyoruz. Bütün dostları gelmiş gibi görünüyor onu uğurlamaya. Kalabalıkta kimler yok ki...
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

...... Bu iyi, bu kötü demek değildir eleştiri, kesinlikle. “Akıcı, sözcükler iyi kullanılmış.” gibi yüzeysel sözler söylemek, “Bunlar toplumsal, bunlar değil.” gibi kısır bir içerik çözümlemesi yapmak, yazınsal bir metin için haksızlık olacaktır. Bir eleştirmenin amacı öncelikle yazarı ve metni anlamak, metnin biçim ve içerik yapısını betimleyebilmektir. Buna yönelik çözümlemeyi olabildiğince nesnel yapmak, yazınsal eleştirinin bilimsel bir uğraşa dönüşmesini sağlayacaktır.
Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

(I) Cumhuriyet kuşağının, Batı’yı algılayışıyla ilgili yanılgılarından Nurullah Ataç da kurtulamadı. (II) O da diğerleri gibi Batı edebiyatını benimseyerek kendi geleneğine adeta sırt çevirdi. (III) Öyle ki Ataç, geleneği değerlendirip iyi ve kötü yanlarını görmek yerine onu reddetmeyi seçti. (IV) İmparatorluğun şiir geleneğinden kurtulup onu yok sayarak modern bir Cumhuriyet şiiri yaratmanın mümkün olduğunu savundu. (V) O zaman geleneksel şiir alttan alta gücünü koruyordu. (VI) Ancak savunulan bu düşüncenin doğru olmadığı sonraları ortaya çıktı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, anlatımın akışını bozmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Bir şiir, okuyucusunun düşünce mekanizmasını harekete geçirmelidir. Fakat bazı şiirler kolay anlaşılır. “Şair acaba ne demek istiyor?” sorusunu sordurtmayan şiirlerdir bunlar. Anlam, hazır bir biçimde sunulmuştur okura. Okurun bu şiirlerdeki anlamı kavrayabilmek için herhangi bir donanıma, zihinsel bir çaba göstermesine gerek yoktur.....
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A)
B)
C)
D)
E)